Corso di comunicazione a Kunsangar North e a Merigar East
con Gianfranco Brero

Kunsangar North – Gruppo 1 (24-27 luglio 2017)

Igor Berkhin
Nadejda Kopaneva
Viktor Krachkovskiy
Evgueniya Lenkevich
Faziliya Nigmatulina
Elena Pakhno
Anastasia Panfilova
Nadejda Puro
Maria Shevchenko
Marina Sukhanova
Tamara Vinokhodova
Grigoriy Mokhin

Kunsangar North – Gruppo 2 (24-27 luglio 2017)

Vita Adamenko
Yanina Bekshibaeva
Vladimir Beliayev
Aleksandr Gomonov
Aleksey Jarinov
Adilya Mystafina
Irina Novikova
Tatiana Pronicheva
Margarita Solovtsova
Valeria Spasskaya
Elena Stalnichenko 
Oleg Tonakov

Kunsangar North – Gruppo 3 (29-31 luglio 2017)

Vera Andreeva
Vladislav Bespalov
Medegma Budaeva
Manidari Dobdonova
Andrey Golovachev
Olga Gomilevskaia
Gennadiy Karpov
Tamara Khamdamova
Ruslav Kim
Alexandr Mochalkin
Olga Nimachuk
Nataliya Pazdniakova
Olga Pljaskina
Oleg Troyanovskiy

Merigar East (4-6 agosto 2017)

Orlin  Karaivanov
Piotr  Marcik
Oana  Marcu
Erika  Motylova
Stamatia  Rori
Gabriella  Schneider
Zsolt  Somogyvári
Nina  Tkachova
Monika  Walczak
Petra  Zezulkova

 

Download PDF